OM OSS

Vi har frem til nylig vært to i fellesskapet, advokat Kristin Sannes Hansen og advokat Per Kr Hansen. Vi har til sammen over 25 års erfaring som advokater, og kan bistå våre klienter innenfor de fleste rettsområder. Kristin Sannes Hansen har nylig gått over i stilling som politiadvokat.

.
 
Kristin Sannes Hansen

Kristin Sannes Hansen ble ferdig med Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2010. Hun fikk advokatbevilling i 2015.

Arbeidserfaring:
Saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 2009-2010
Namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo 2010
Førstekonsulent ved Statens sivilrettsforvaltning 2011-2012
Førstekonsulent hos NAV Forvaltning Oslo 2012
Rettsfullmektig i Trygderetten 2012-2016
Fast ansatt advokat 2018-2020


Advokat Per Kristian Hansen

E-post: hansen@hortensadvokatene.no Tlf: 33 07 15 30 og 924 51 255

Per Kr Hansen har arbeidet som advokat i Horten i en årrekke. 

Arbeidserfaring:
Rikstrygdeverket
Fylkesmannen i Vestfold
Politijurist Kongsberg og Tønsberg politikammer
Dommerfullmektig Heggen og Frøland sorenskriverembete
Advokat fra 1993 til d.d.

Arbeidsfelt:
Alminnelig praksis, arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuridisk praksis, gjeldsforhandling, konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett.