OM OSS

Vi har per i dag to i fellesskapet, advokat Kristin Sannes Hansen og advokat Per Kr Hansen. Vi har til sammen over 25 års erfaring som advokater, og kan bistå våre klienter innenfor de fleste rettsområder. 

.
 
Advokat Kristin Sannes Hansen

E-post: ksh@hortensadvokatene.no Tlf: 413 53 540

Kristin Sannes Hansen ble ferdig med Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2010. Hun fikk advokatbevilling i 2015.

Arbeidserfaring:
Saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 2009-2010
Namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo 2010
Førstekonsulent ved Statens sivilrettsforvaltning 2011-2012
Førstekonsulent hos NAV Forvaltning Oslo 2012
Rettsfullmektig i Trygderetten 2012-2016
Fast ansatt advokat 2018- d.d.

Arbeidsfelt:
Arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett og trygderett.


Advokat Per Kristian Hansen

E-post: hansen@hortensadvokatene.no Tlf: 33 07 15 30 og 924 51 255

Per Kr Hansen har arbeidet som advokat i Horten i en årrekke. 

Arbeidserfaring:
Rikstrygdeverket
Fylkesmannen i Vestfold
Politijurist Kongsberg og Tønsberg politikammer
Dommerfullmektig Heggen og Frøland sorenskriverembete
Advokat fra 1993 til d.d.

Arbeidsfelt:
Alminnelig praksis, arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuridisk praksis, gjeldsforhandling, konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett.