PRIS

Timepris:  fra 1 520 kroner

Vi er opptatt av at du som klient skal ha oversikt over kostnadene ved å benytte oss som din advokat. Vi holder deg derfor oppdatert underveis. Vi tar også oppdrag i saker som dekkes gjennom ordningen for fri rettshjelp.